Hội CCB Huyện Vĩnh Tường tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2020

Ngày đăng: 02/03/2021  - Lượt xem: 537

Hội CCB huyện Vĩnh Tường có 12.762 cán bộ hội viên sinh hoạt tại 182 chi hội thuộc 28 xã, thị trấn và 4 hội khối 487.

Trong đó có 12.343 hội viên ở khu vực nông thôn mới. Hội xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là nội dung công tác lớn của Hội trong giai đoạn 2011-2020. Để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Hội cựu chiến binh cấp trên, thành hiện thực, Hội CCB huyện đã chủ động triển khai thực hiện linh hoạt với phương châm “Thiết thực hiệu quả” bằng việc làm cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương do Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phát động; tạo sức mạnh tổng hợp cho xây dựng nông thôn mới (NTM) trong toàn huyện.

Hội CCB huyện được Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện giao giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua, Hội đã cử hàng nghìn cán bộ, hội viên ưu tú tham gia vào Ban chỉ đạo xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở; xây dựng ban hành trên 20 kế hoạch, hướng dẫn đến các cấp Hội, cán bộ hội viên; tổ chức 158 hội nghị quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng NTM cho 12.744 cán bộ, hội viên; 350 ý kiến CCB tham gia vào các đề án; 322 pa nô áp píc; 3090 tờ rơi. Phối hợp với các ban, ngành trong huyện mở được 138 lớp tập huấn nâng cao kiến thức kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, vệ sinh môi trường, xóa đói giảm nghèo, vay vốn ngân hàng, cho trên 20 nghìn lượt hội viên. Hội đã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhiều nội dung trong tổ chức chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng NTM. Mở các hội nghị đầu bờ, tọa đàm, tham quan nơi điển hình, phát động nhiều đợt thi đua đột kích xoay quanh chủ để “Cựu chiến binh Vĩnh Tường chung sức xây dựng NTM”; “Mỗi Hội cơ sở làm một công trình, mỗi hội viên làm nhiều việc tốt”; đồng thời xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội” vì cựu chiến binh nghèo và giáo dục để cán bộ, hội viên nhận thức đầy đủ về xây dựng NTM. Từ đó động viên nhau gương mẫu hiến đất, hiến công, nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng. Tích cực đóng góp tiền, vật chất, công lao động cho chương trình.

Trong 10 năm qua, CCB Vĩnh Tường đã có hàng nghìn cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm việc giải phóng mặt bằng ở những nơi cần giải tỏa, tự nguyện hiến đất, chuyển tường rào, phá rỡ công trình vi phạm hành lang giao thông. Để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trung tâm thể dục thể thao xã, nhà văn hóa các thôn và các công trình phúc lợi khác. Hội viên trong toàn huyện đã hiến 54.924 m2 đất thổ cư, đất canh tác. Đóng góp 3 tỷ 801 triệu đồng, ủng hộ 21.818 ngày công tham gia giám sát công trình; ủng hộ trang thiết bị nhà văn hóa quy ra tiền bằng 124,9 triệu; tham gia làm đường giao thông được 176,52 km; làm kênh mương nội đồng được 104,14 km; tiêu biểu là cựu chiến binh xã Thượng Trưng, gương mẫu nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng; đi đầu trong hiến kế, hiến công và tham gia giám sát cộng đồng các dự án thuộc chương trình NTM; đã có 125 gia đình, hiến 2.999 m2 đất xây dựng giao thông nội đồng và 240 m2 đất, để xây dựng các bãi rác tập trung. Hội viên Bùi Văn Xuân chi hội xóm Mới B hiến 162,8 m2 cho tập thể cả vườn rau ao cá mà không đòi hỏi tiền đền bù, hội viên cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Hưng ở xã Việt Xuân hiến 50m2 đất thổ cư trị giá 300 triệu đồng, tài trợ 50 triệu đồng xây trường Mầm non, 100 triệu đồng làm đường, sân chơi cho họ Giáo; 100 triệu đồng tặng địa phương làm đường giao thông nông thôn; Hội CCB xã Tam Phúc có 3 hội viên tình nguyện hiến đất thổ cư để làm đường giao thông trị giá hàng tỷ đồng; đó là các đồng chí: Hoàng Trọng Dưỡng ủng hộ 154 m2; Hoàng Trung Tạo thương binh hiến 130,83m2; Hoàng Văn Xuyên tặng 57,80m2. Đến hết năm 2019 huyện Vĩnh Tường có 25/25 xã được cấp trên công nhận đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2011-2020.

Toàn Hội CCB huyện có 38 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 16 hợp tác xã, 1.104 gia trại, 540 hộ kinh doanh dịch vụ. Hàng năm thu hút trên 3600 lao động chủ yếu là con em CCB, CQN và nhân dân địa phương. Số hộ CCB sản xuất  kinh doanh giỏi thu nhập hàng năm từ 100 triệu đến 500 triệu có 266 hộ. CCB tham gia dịch vụ đa ngành có 128 hộ, thu lãi trên 100 triệu đồng/ năm. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có 10 hộ; trong đó thu nhập trên 500 triệu đồng có 4 hộ; trên 1 tỷ đồng có 4 hộ; trên 3 tỷ đồng có 2 hộ. Toàn huyện có 8 câu lạc bộ CCB làm kinh tế với 170 thành viên tham gia, hoạt động có hiệu quả. Mức sống của CCB hiện nay của huyện là: Hộ khá và giàu 8262 = 66,40%; hộ trung bình = 32.60%; hộ nghèo có 23 hộ = 0,18%; hộ cận nghèo 107 hộ = 0,85%; toàn huyện có 13 xã, thị trấn không còn hộ CCB nghèo.

Công tác bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực. Toàn huyện thành lập được 125/182 xã có Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư với 2.126 thành viên tham gia; các thành viên câu lạc bộ thực sự làm nòng cốt vận động hội viên CCB và nhân dân tự giác, gương mẫu thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường. Vận động nhân dân tham gia cải tạo cống rãnh thoát nước theo chủ trương của Huyện ủy Vĩnh Tường về việc nhân rộng mô hình xây dựng cải tạo cống rãnh thoát nước trên địa bàn huyện, nhằm tiếp tục chỉnh trang khu dân cư xây dựng NTM, đảm bảo vệ sinh môi trường.  Tính đến tháng 7/2020 như cầu đăng ký xây dựng mới và cải tạo rãnh thoát nước 2019-2020 là 92,9 km, đến nay toàn huyện đã triển khai xây dựng được 85,03 km.

CCB huyện Vĩnh Tường luôn nhận thức rõ “Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục. Có điểm bắt đầu, nhưng không có điểm kết thúc, là một chủ trương đúng đắn hợp lòng dân”.

 

 

 

Tác giả: Trần Đường Tăng - Nguồn: Phó chủ tịch Hội CCB Huyện Vĩnh Tường - Số lần được xem: 537


Liên kết website