Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi ở Hội CCB Huyện Yên Lạc

Ngày đăng: 27/04/2021  - Lượt xem: 231

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi của Hội CCB huyện Yên Lạc đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa nghèo, phát triển kinh tế - xã hộiở địa phương.

Thời gian quaHội luôn bám sát chủ chương, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hộimà Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề 03 của Trung ương Hội CCB Việt Nam về “Chăm lo đời sống hội viên và động viên CCB tham gia phát triển kinh tế địa phương”, “Nghị quyết chuyên đề CCB làm kinh tế trong thời kỳ nước ta hội nhập” và các nghị quyết, kế hoạch của Hội cấp trên về giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi.

Với phương châm vừa phát huy nội lực, vừa khai thác các nguồn vốn,đến nay Hội đã huy động được 191,6 tỷ đồng, đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện để hội viên được nhận thầu 518ha đầm hồ để nuôi trồng thủy sản, 19,6 ha đất để làm trang trại, nhà xưởng, cửa hàng; tổ chức 17 lớp tập huấn cho 320 hội viên về kiến thức làm kinh tế, về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh; có 32 hội viên có điều kiện đã giúp đỡ vốn, thức ăn chăn nuôi, con giống, vật tư cho 86 hộ gia đình hội viên khó khăn với số tiền trên 7 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, việc làm tình nghĩa này được tổ chức Hội, nhân dân và chính quyền địa phương đánh giá cao. 

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo đã triển khaibằng nhiều biện pháp, nhiều hình thức và cách làm đa dạng đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia với ý trí tự lực tự cường và có hiệu quả, đến nay Hội xây dựng và thành lập được 18 Câu lạc bộ CCB làm kinh tế; 85 Câu Lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường;763 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 3.670 lao động trong đó có 60% là CCB và con em CCB có thu nhập ổn định; có 665 hội viên có thu nhập từ 120 triệu đến hàng trăm tỷ đồng,tiêu biểu có 5 hội viên ở xã Đồng Văn, xã Hồng châu, Thị trấn Yên Lạc, có doanh thu từ 100 tỷ đến 500 tỷ; 266 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi từ cơ sở đến cấp Trung ương. Từ kết quả phát triển kinh tế đã góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, có 26 hội viên xóa được nghèo, 22 hộ CCB xóa cận nghèo,nhiều hội viên làm giàu nhanh chính đáng, hộ CCB khá giàu đạt tỷ lệ 77,4%; hộ nghèo còn 0,18% toàn Hội có 5 xã không có hội viên nghèo.

Ngoài ra, các cấp Hội đã hưởng ứng các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, MTTQ và Hội phát động như tham gia ủng hộ:phòng chống dịch bệnh Covid-19 được 389 triệu đồng, 1.600 kg gạo, 2.500 khẩu trang;bão lũ miền trung được 731,8 triệu đồng; quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 183triệu đồng, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 4 nhà cho hội viên CCB khó khăn về nhà ở;đóng góp và ủng hộ được 1.828 triệu đồng để xây dưng cống rãnh thoát nước và xây dựng Xã nông thôn mới nâng cao, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Với những kết quả đạt được từ phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi nêu trên, Hội CCB Yên Lạc đã thực hiện đồng bộ một số giải pháp:

Một là, bám sát các chủ chương,chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, nhà nước và địa phương, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự giúp đỡ của chính quyền; nắm bắt thời cơ; xây dựng và phát triển nhiều mô hình kinh tế để tạo ra được nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Hai là, phải tuyên truyền cho hội viên nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình, mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho CCB và làm giàu một cách hợp pháp là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Hội.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH để giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay; với Hội Nông dan và các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, đưa công nghệ tiên tiến vào SXKD, để nâng cao năng xuất lao động và chất lượng sản phẩm. Tổ chức tham quan, học tập các mô hình kinh tế có hiệu quả; khuyến khích hội viên mở mang thêm nhiều ngành nghề dịch vụ; tiếp nhận CCB và con em họ vào làm việc.Tuyên truyền cho hội viên phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường và làm tốt hoạt động tình nghĩa trong Hội.

Bốn là, mọi hoạt động về kinh tế của Hội phải đúng pháp luật, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đúng với nghị quyết của cấp uỷ Đảng các cấp. Phát triển kinh tế phải gắn liền với xây dựng Hội, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên CCB.

Thời gian tới, Hội CCB huyện Yên Lạc tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chính sách phát triển kinh tế- xã hội của các cấp, các ngành để hỗ trợ giảm nghèo,tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo, phát triển sản xuất, đa dạng hóa việc làm tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gắn giảm nghèo với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới,phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Tác giả: Lê Thị Lan - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 231


Liên kết website