Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ tự quản bảo vệ môi trường ở Hội Cựu chiến binh Thành phố Phúc Yên

Ngày đăng: 27/04/2021  - Lượt xem: 242

Triển khai Chương trình phối hợp số 540/CTPH-HCCB-BTN&MT ngày 6/12/2017 của Hội CCB Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2020. Kế hoạch số 41/KH-CCB ngày 23/3/2018 của TW Hội CCB Việt Nam; Hướng dẫn số 15/HD-CCB ngày 2/2/2018 của Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập CLB CCB tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư.

Hội CCB thành phố đã xây dựng kế hoạch thành lập các CLB CCB tự quản bảo vệ môi trường ở các tổ dân phố báo cáo với Thường trực Thành ủy, UBND thành phố gửi công văn đề nghị phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường và trực tiếp trao đổi làm việc với Đảng ủy, UBND các xã phường để thống nhất quan điểm chỉ đạo việc thành lập CLB tại các khu dân cư.Tính từ tháng 3/2018 đến hết tháng 12/2020 Hội CCB thành phố đã chỉ đạo ra mắt được 91/91 câu lạc bộ đạt 100% các chi hội CCB có CLB với 3670  hội viên tại 10 đơn vị phường, xã trong đó có 389 đồng chí tham gia Ban chủ nhiệm,  có 516 thành viên của các tổ chức Thanh niên, Phụ nữ Nông dân, Người cao tuổi tham gia.  Nhiều Câu lạc bộ do đồng chí Bí thư chi bộ hoặc  tổ trưởng dân phố kiêm  chi hội trưởng CCB làm chủ nhiệm.

 Sau khi ra mắt các CLB đã tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường tại các tuyến đường nhà văn hóa , nơi công cộng được hàng trăm buổi với hàng nghìn người tham gia, tạo được ý thức tốt của người dân về vệ sinh môi trường, nhiều CLB đã thống nhất quy định điểm thu gom rác hàng ngày, thống nhất các ngày tổng vệ sinh trong tháng lập kế hoạch báo cáo cấp ủy để chỉ đạo và vận động các đoàn thể bạn tham gia.Hàng tháng các CLB đề xây dựng kế hoạch ra quân làm vệ sinh môi trường tại các khu dân cư  mỗi tháng tổ chức tổng vệ sinh 1 lần lấy ngày chủ nhật xanh tuần cuối tháng làm ngày thực hiện.

Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường là tổ chức tình nguyện  thực hiện theo quy chế để tham gia bảo vệ môi trường ở khu dân cư, thành viên CLB là những hội viên CCB, hội viên các đoàn thể tập hợp lại để  thực hiện việc tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường góp phần bảo vệ giữ gìn môi trường sống xây dựng cảnh quan môi  trường xanh, sạch đẹp, phát triển bền vững ở khu dân cư.Việc tổ chức ra mắt các CLB phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nhân dân việc quản lý tài nguyên môi trường, sử lý rác thải trong sinh hoạt, trong sản xuất kinh doanh đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm  các CLB ra mắt đã tạo được  khí thế bước đầu làm chuyển biến nhận thức của cán bộ hội viên và nhân dân về công tác môi trường, được các cấp ủy Đảng đánh giá cao vai trò tiên phong gương mẫu, trách nhiệm của Hội CCB trong công tác bảo vệ môi trường tại các khu dân cư. Một số đơn vị thực hiện có nề nếp tốt như  Xuân Hòa, Trưng Nhị, Phúc Thắng, Trưng Trắc, Hùng Vương, Tiền Châu.....

Một số điểm đổ rác mất vệ sinh đã được dọn sạch sẽ như vòng tròn 2 Xuân Hòa, ý thức nhân dân và CCB đang từng bước được hình thành thói quen tốt, tự giác chấp hành theo quy định.Công tác tuyên truyền vận động tốt nên được các cấp ủy và chính quyền quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện cho các CLB tổ chức ra mắt, có nhiều thành viên các đoàn thể bạn tham gia  được nhân dân hoan nghênh và đồng tình ủng hộ.Các CLB Môi trường ra mắt đã hoạt động tốt duy trì được kế hoạch vệ sinh hàng tháng thành nề nếp, tạo được lòng tin với nhân dân. 

Tác giả: Đặng Ba Đình - Nguồn: Hội CCB Thành phố Phúc Yên - Số lần được xem: 242


Liên kết website