Tham gia công tác XD Đảng - Chính quyền

Tổng kết công tác xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2015-2020)
06/08/2021
Sáng ngày 05/8/2021, Chi bộ Hội CCB tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh 5 năm (2015-2020).
Xem chi tiết »
Tuyên truyền Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
23/07/2021
Theo chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII diễn ra ngày 5 đến ngày 8/7/2021 đã thành công tốt đẹp. Thực hiện Công văn số 44/CCB-TG ngày 19/7/2021 của Ban tuyên giáo Hội CCB Việt Nam Về việc tuyên truyền Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc thống báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII như sau:
Xem chi tiết »
Hội CCB Vĩnh phúc thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25/06/2021
Thực hiện Công văn số 247-CV/BTGTU ngày 28/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội CCB Tỉnh báo cáo như sau....
Xem chi tiết »
Hội CCB Tỉnh, kiểm tra, nắm tình hình công tác bầu cử đối với Hội CCB Huyện Bình Xuyên
12/05/2021
Thực hiện Công văn số 423-CV/TU ngày 08/5/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường cán bộ đi cơ sở kiểm tra, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Xem chi tiết »
Hội CCB Tỉnh, kiểm tra, nắm tình hình công tác bầu cử
11/05/2021
Thực hiện Công văn số 423-CV/TU ngày 08/5/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường cán bộ đi cơ sở kiểm tra, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Xem chi tiết »
Hội Cựu chiến binh Huyện Lập Thạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên
27/04/2021
Hội CCB các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hội viên về đường lối, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước; tiếp tục quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Xem chi tiết »
Hội CCB Thành phố Vĩnh Yên tích cực tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông
27/04/2021
Hội CCB Thành phố có hơn 6220 hội viên sinh hoạt ở 17 Hội CCB cơ sở ở 9 xã, phường và khối 487, với 110 chi hội ở 100% khu dân cư trên toàn Thành phố. Đây là lực lượng nòng cốt tham gia phối hợp với ban an toàn giao thông các cấp tích cực tham gia công tác giữ gìn trật tự, an toàn giao thông ở khu dân cư.
Xem chi tiết »
Hội Cựu chiến binh Huyện Sông Lô xây dựng Hội vững mạnh
27/04/2021
Hội CCB huyện Sông Lô hiện có 18 Hội cơ sở trong đó (17 Hội cơ sở xã, thị trấn; 1 Hội cơ sở khối 487); 146 Chi hội CCB các thôn, tổ dân phố, khối 487 không tổ chức Chi hội; 28 Phân hội; 7767 hội viên.
Xem chi tiết »
Hội Cựu chiến binh Thành phố Phúc Yên lực lượng nòng cốt trong phong trào vệ sinh môi trường
27/04/2021
Trong những năm qua, Hội CCB thành phố là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Hội luôn duy trì, nhân rộng phong trào vệ sinh môi trường đã thu được những kết quả tích cực được đông đảo cán bộ, hội viên, Nhân dân đồng tình, hưởng ứng, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao vai trò nòng cốt của CCB.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Liên kết website