LIÊN HỆ HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH VĨNH PHÚC

Ngày đăng: 13/10/2016  - Lượt xem: 4632

Địa chỉ: đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa,
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.6256015 - Fax: 0211.6256015;
Email: hoiccb@vinhphuc.gov.vn