Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ 2018

Ngày đăng: 24/10/2018  - Lượt xem: 640

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, hướng dẫn về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị năm 2018 của Hội CCB Việt Nam, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Hội CCB tỉnh ...

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, hướng dẫn về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị năm 2018 của Hội CCB Việt Nam, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Hội CCB tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho cán bộ Hội CCB là cán bộ Thường trực Hội cấp huyện, thành phố và tương đương, Chủ tịch Hội cấp xã, phường, thị trấn, khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (154 đồng chí) trong thời gian 3 ngày (từ ngày 17/10 đến ngày 19/10 năm 2018). Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Ngọc Thủy, đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh và cán bộ phòng đào tạo nhà trường, các ban chuyên môn của Hội CCB tỉnh; thường trực Hội CCB các huyện thành phố và tương đương cùng cán bộ CCB 137 xã phường, thị trấn và khối 487 trong toàn tỉnh.

Nội dung của đợt tập huấn cán bộ Hội CCB năm 2018 tập trung quán triệt thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Điều lệ Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể các chuyên đề gồm: Công tác an ninh quốc phòng trên địa bàn cấp cơ sở; cập nhật thông tin về tình hình biển đảo (do tiến sỹ Trần Quốc Dương, chủ nhiệm bộ môn QPAN, Học viện CTQG trình bày); Đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp số 1 Cuộc vận động "CCB tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2013-2018". Quán triệt và triển khai thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, những vấn đề mới bổ sung sửa đổi, những quy định về kết nạp hội viên; và hướng dẫn thống nhất tổ chức tang lễ cho hội viên từ trần và một số nội dung khác; Quán triệt một số chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng ủy thác vay vốn NH CSXH, và các nguồn vốn vay khác. Tình hình an ninh, chính trị trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh 10 tháng đầu năm năm 2018; Đi thực tế thăm và nghiên cứu học tập tại Khu Di tích lịch sử Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội (K9).

Thông qua nội dung tập huấn cập nhật thông tin về tình hình an ninh quốc phòng, âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là tình hình biển đảo trong thời gian qua nhằm giúp cho cán bộ, hội viên nắm bắt được tình hình, biết được ý đồ thủ đoạn của các thế lực phản động để khi xẩy ra ở địa phương đơn vị mình, Hội viên CCB có thái độ ứng xử đúng theo quan điểm đường lối của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động trong tình hình mới, qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên đối với Đảng, Nhà nước, tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngay trên địa bàn tỉnh. Từ việc hiểu đúng, nhận thức đầy đủ, mỗi cán bộ hội viên CCB là một tuyên truyền viên, vận động hội viên, và gia đình cũng như nhân dân thực hiện tốt mọi đường lối chủ trương chính sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương, góp phần cổ vũ, động viên hội viên thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết Đại hội 16 của tỉnh Đảng bộ, nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thực hiện pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực thực hiện các Chương trình phối hợp, các cuộc vận động như Cuộc vận động "CCB tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018-2023" giữa Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia với Hội CCB Việt Nam (gọi tắt là chương trình phối hợp số 2).

Sau tập huấn Ban chỉ đạo lớp tập huấn đã kịp thời rút kinh nghiệm, đánh gía những điểm mạnh, yếu về công tác tổ chức, về nội dung, tài liệu chuẩn bị, và các yếu tố bảo đảm cho đợt tập huấn của 2 đơn vị và tinh thần thái độ tham gia học tập của học viên. Theo đánh giá của ban tổ chức lớp và ý kiến nhận xét của thường trực Hội CCB các cấp tham gia tập huấn năm 2018, thì 2 đơn vị Trường Chính trị và Hội CCB tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác chuẩn bị mọi mặt cho đợt tập huấn, các đơn vị Hội CCB cấp huyện, thành phố và tương đương đã thực hiện nghiêm kế hoạch và hướng dẫn tổ chức tập huấn của Thường trực Hội CCB tỉnh, nên đã cử đúng thành thành tham gia. Trong thời gian dự học tập, học viên nghiêm túc tiếp thu các vấn đề báo viên trình bày;  và sau đó tiếp tục nghiên cứu các nội dung (có trong tài liệu kèm theo) để ứng dụng triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vị toàn tỉnh hội. Nghiên cứu tham gia với Hội CCB tỉnh về phương pháp, thời gian, nội dung tập huấn như thế nào để đạt hiệu quả tốt hơn cho những đợt tập huấn bồi dưỡng cán bộ Hội những năm tiếp theo.

Chú thích ảnh: Đ/C Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu quán triệt nội dung của đợt tập huấn cán bộ Hội năm 2018.

Nguyễn Đức Hào

Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh


Liên kết website