Hội Cựu chiến binh Huyện Tam Đảo Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra.

Ngày đăng: 12/10/2017  - Lượt xem: 722

Hội CCB huyện Tam Đảo sau 13 năm thành lập Hội không ngừng phát triển trưởng thành lớn mạnh trên tất cả các lĩnh vực.

Hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, kiên trì chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà Nước. Hội đã tập hợp đoàn kết các thế hệ CCB, kiên quyết đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, các hành động phá hoại cùng các quan điểm sai trái phản động của các thế lực thù địch; lợi dụng những sơ hở, yếu kém để tạo cớ vu cáo đả kích chống phá can thiệp hòng làm thay đổi, chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân được các cấp Hội và Hội viên CCB quan tâm đặt trên hàng đầu. Hội đã phối hợp tốt với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị , đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng lãng phí. Tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo, lãnh đạo nhiệm vụ công tác Hội đạt kết quả tốt, tham gia tuyên truyền vận động phối hợp giải quyết những bức xúc phức tạp nảy sinh ở các địa phương, xây dựng tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, vì thế đã có nhiều hội viên được Đảng viên và nhân dân tín nhiệm bầu vào cấp ủy và Hội đồng nhân dân các cấp (Nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2016 - 2021), là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ: 98 đ/c;  Bí thư; Phó Bí thư Đảng bộ: 18 đ/c; Huyện ủy viên 9/42đ/c; BTV Huyện ủy 5/12đ/c; Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy: 2đ/c; Đại biểu HĐND cấp xã: 88đ/c; cấp huyện 12/36đ/c; cấp tỉnh: 1đ/c; những kết quả trên đã khẳng định những đóng góp tích cực trong việc tham gia xây dựng bảo vệ Đảng; bảo vệ chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Hội CCB.

Trên lĩnh vực tham gia hoạt động làm kinh tế, Hội đã tích cực động viên CCB phát huy truyền thống “Bội đội Cụ Hồ” với phẩm chất cần cù say mê, sáng tạo, khơi dậy ý trí tự lực, tự cường vượt khó đi lên, với quyết tâm CCB không cam chịu đói nghèo, đoàn kết thương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, giống vốn để phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện có hiệu qủa chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện; hộ khá và giàu (năm 2012 là 50%, năm 2017 là 52,5%). Tỷ lệ hộ nghèo giảm (năm 2012 là 4,19 năm 2017 là 2,46%).  Hội đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tín chấp để các hộ CCB được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH đầu tư cho phát triển sản xuất, Hội đã quản lý và khai thác trên 67 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH và 2,9 tỷ đồng từ quỹ Hội cho 54 tổ TK và VV với trên 1.800 thành viên vay vốn. Qua tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi giai đoạn 2011 - 2016” không chỉ có ý nghĩa tôn vinh mà còn là cơ hội quý để CCB học tập trao đổi kinh nghiệm; xuất hiện nhiều mô hình gương mặt tiêu biểu trong làm kinh tế giỏi đã có 9 tập thẻ, 79 cá nhân được các cấp khen thưởng, vinh danh. Tích cực đóng góp xây dựng các loại quỹ: Quỹ vì người nghèo 200tr; Da cam: 150tr; Khuyến học: 165tr; ủng hộ đồng bào bị bão lụt: 80Tr... tích cực triển khai công tác xóa nghèo, xóa nhà dột nát, bảo đảm an sinh xã hội hội, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách; đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa cho 9 gia đình hội viên CCB với 235 triệu từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, nhân dịp Tết nguyên đán mỗi năm cấp hàng trăm xuất quà giá trị từ 3 - 4 trăm ngàn/xuất cho các gia đình Hội viên và các gia đình chính sách. Những kết quả hoạt động làm kinh tế của Hội đã minh chứng cho tinh thần và nghị lực của CCB không cam chịu đói nghèo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Hội đã tích cực tham gia các cuộc vận động các phong trào ở địa phương, cơ quan đơn vị, các cấp Hội tuyên truyền vận động được 100% CCB tham gia cuộc vận động “Học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với phong trào thi đua CCB gương mẫu, hàng năm có 97% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa; 97,5% CCB đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, đặc biệt là tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Nhiều tập thể và cá nhân đã hiến kế, hiến công, ủng hộ tiền của cho thực hiện chương trình. Toàn hội đã hiến trên 65 ngàn M2 đất các loại, 665 triệu đồng; 135.017 ngày công; trên 2 ngàn m2 tường rào.

Các cấp Hội luôn nhận thức đúng đắn vai trò của thế hệ trẻ và nhiệm vụ phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của MTTQ, cơ quan quân sự, giáo dục truyền thống yêu nước; yêu chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý trí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ; đã quán triệt và góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết TW7 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Đoàn thanh niên; Hội đã phối hợp với các nhà trường nói chuyện truyền thống được 5 buổi với 2500 các em học sinh cùng các thầy cô tham dự, nhân dịp 27/7 hàng năm phối hợp huy động 1800 ngày công cho vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây, trồng cỏ quét lại vôi ve ở  các nghĩa trang liệt sỹ, chăm sóc thăm hỏi các gia đình chính sách mỗi khi tết đến xuân về, giáo dục bồi dưỡng giúp đỡ được hàng trăm đoàn viên ưu tú giới thiệu để các tổ chức Đảng làm công tác phát triển Đảng viên mới, những hoạt động của Hội đối với thế hệ trẻ nhằm giúp cho thanh niên hiểu đúng lịch sử, trân trọng lịch sử, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu CNXH, giáo dục ý thức cảnh giác  cách mạng trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời định hướng mục tiêu, lý tưởng lối sống lành mạnh cho thanh niên.

Công tác xây dựng hội đã được chú trọng toàn diện cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, hiện nay toàn hội có 13 Hội cơ sở, 9 hội xã, thị trấn, 4 hội thuộc khối 487; 104 chi hội với trên 4 ngàn hội viên; Hội luôn nắm vững tình hình chính trị tư tưởng; quan tâm chăm lo giáo dục, chủ động dự báo, kịp thời định hướng tư tưởng cho CCB trước những diễn biến phức tạp, những vấn đề bức xúc của tình hình kinh tế chính trị - xã hội trên địa bàn, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong CCB. Tổ chức học tập, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là nghị quyết TW4 (khóa XI,XII) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống” tự “diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Tổ chức Hội tiếp tục ổn định và phát triển, hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Phối hợp sơ kết 3 năm, 5 năm thực hiện kết luận số 66-Kl/TW về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”  đây là định hướng rất quan trọng cho xây dựng và hoạt động của Hội. Thường xuyên gắn công tác xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của Hội với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, chú trọng việc cải tiến tác phong lề lối phong cách làm việc, hướng về cơ sở coi trọng chất lượng hiệu quả. Phát huy dân chủ trong lãnh đạo, làm việc theo quy chế kế hoạch, giải quyết các mối quan hệ thông qua quy chế và nguyên tắc của Hội, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cơ sở nhất là chi hội ngày càng tốt hơn, chỉ đạo Đại hội các cơ sở, tổ chức Đại hội cấp huyện  đúng hướng dẫn của Trung ương Hội; tỉnh Hội, bầu Ban chấp hành các cấp Hội, bầu các chức danh lãnh đạo chỉ một lần với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, nhiệm kỳ vừa qua Hội đã triển khai và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu  đề ra.

Phát huy những kết qủa đã đạt được, Hội CCB huyện Tam Đảo tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ đã được xác định trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đó là: Phấn đấu 100% Hội viên kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng, phát triển trên 97% đối tượng đủ điều kiện vào Hội; phấn đấu 100% cán bộ Hội viên được bồi dưỡng theo phân cấp; hàng năm có trên 98% cơ sở Hội đạt TSVM; 35% VMSX; có 95% chi hội đạt TSVM; trên 98% “Hội viên gương mẫu”; 97% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”; mỗi năm giảm từ 0,3% - 0,5% tỷ lệ Hộ CCB nghèo. Hết nhiệm kỳ giảm số nhà dột nát xuống còn mức thấp nhất, xây dựng quỹ hội bình quân đạt 900 đến 1 triệu/ hội viên; hết nhiệm kỳ 50% số xã có câu lạc bộ làm kinh tế giỏi, hàng năm kiểm tra 100% các Hội cơ sở 20% chi hội; 10% hội viên. Kiểm tra 100% khi có đơn thư và dấu hiệu vi phạm.

Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, đã và đang đặt ra cho đất nước ta, dân tộc ta cũng như các cấp Hội những có hội và thách thức mới. Tin tưởng với ý trí và quyết tâm, với truyền thống cần cù và sức sáng tạo, bước vào triển khai và thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Hội CCB huyện Tam Đảo tiếp tục đoàn kết sáng tạo vững bước trên con đường chinh phục khó khăn thử thách phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra, góp phần xây dựng quê hương Tam Đảo ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, tương xứng với tiềm năng lợi thế đặc biệt của Huyện du lịch trọng điểm khu vực phía bắc.

Tác giả: Nguyễn Thành Đô - Nguồn: Phó chủ tịch Hội CCB huyện Tam Đảo - Số lần được xem: 722

Văn bản mới

Xem tất cả »