Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (khóa VI)

Ngày đăng: 20/01/2021  - Lượt xem: 20500

Ngày 19/01/2021, Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (khóa VI), tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy.

  Năm 2020, các cấp Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ truyền truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với địa phương tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổ chức Hội các cấp đã cùng với chính quyền địa phương và nhân dân nỗ lực đẩy lùi, phòng chống dịch bệnh Covid-19; ủng hộ công tác phòng chống dịch 4,8 tấn gạo, hơn 20.000 khẩu trang, 1,5 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác. Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn vay Ngân hàng CSXH dư nợ 445 tỷ đồng, cho trên 5000 hộ hội viên vay. Tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 0,59%. Vận động hộ viên đóng góp để hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” được 44 nhà cho hội viên có khó khăn về nhà ở. Thành lập và duy trì hiệu quả 733 Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường, tham gia góp gần 20.000 ngày công xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị

          Năm 2021, toàn Hội chú trọng đổi mới nội dụng, phương thức hoạt động; phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo. Phấn đấu  kết nạp được 98% trở lên CCB vào Hội; 98% Hội viên đạt hội viên gương mẫu; 98,5% gia đình hội viên gia đình văn hoá; giảm 0,5% hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu nâng lên 68%; phát triển quỹ Hội bình quân 900.000đồng/hội viên.

Ảnh: đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các đơn vị

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội CCB các cấp trong việc tham gia các phong trào thi đua, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, năm 2021, HỘi CCB các cấp tiếp tục đồng hành của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương và nhân dân toàn tỉnh tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Đảm bảo an ninh xã hội, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Hội CCB        các cấp có kế hoạch cụ thể để tham gia vào công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng chống đuối nước; tham gia bảo vệ môi trường; an ninh nông thôn, an toàn giao thông,... 

Nhân dịp này, đồng chí Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 3 Cờ thi đua, 7 Bằng khen của Hội CCB Việt Nam tặng các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2020.

          Hội CCB tỉnh đã tặng Bằng khen của Hội cho 30 tập thể, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2020.

Tác giả: Lê Phương - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 20500

Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (khóa VI)

Ngày đăng: 20/01/2021  - Lượt xem: 20499

Ngày 19/01/2021, Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (khóa VI), tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy.

  Năm 2020, các cấp Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ truyền truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với địa phương tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổ chức Hội các cấp đã cùng với chính quyền địa phương và nhân dân nỗ lực đẩy lùi, phòng chống dịch bệnh Covid-19; ủng hộ công tác phòng chống dịch 4,8 tấn gạo, hơn 20.000 khẩu trang, 1,5 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác. Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn vay Ngân hàng CSXH dư nợ 445 tỷ đồng, cho trên 5000 hộ hội viên vay. Tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 0,59%. Vận động hộ viên đóng góp để hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” được 44 nhà cho hội viên có khó khăn về nhà ở. Thành lập và duy trì hiệu quả 733 Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường, tham gia góp gần 20.000 ngày công xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị

          Năm 2021, toàn Hội chú trọng đổi mới nội dụng, phương thức hoạt động; phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo. Phấn đấu  kết nạp được 98% trở lên CCB vào Hội; 98% Hội viên đạt hội viên gương mẫu; 98,5% gia đình hội viên gia đình văn hoá; giảm 0,5% hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu nâng lên 68%; phát triển quỹ Hội bình quân 900.000đồng/hội viên.

Ảnh: đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các đơn vị

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội CCB các cấp trong việc tham gia các phong trào thi đua, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, năm 2021, HỘi CCB các cấp tiếp tục đồng hành của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương và nhân dân toàn tỉnh tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Đảm bảo an ninh xã hội, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Hội CCB        các cấp có kế hoạch cụ thể để tham gia vào công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng chống đuối nước; tham gia bảo vệ môi trường; an ninh nông thôn, an toàn giao thông,... 

Nhân dịp này, đồng chí Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 3 Cờ thi đua, 7 Bằng khen của Hội CCB Việt Nam tặng các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2020.

          Hội CCB tỉnh đã tặng Bằng khen của Hội cho 30 tập thể, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2020.

Tác giả: Lê Phương - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 20499

Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (khóa VI)

Ngày đăng: 20/01/2021  - Lượt xem: 20498

Ngày 19/01/2021, Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (khóa VI), tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy.

  Năm 2020, các cấp Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ truyền truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với địa phương tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổ chức Hội các cấp đã cùng với chính quyền địa phương và nhân dân nỗ lực đẩy lùi, phòng chống dịch bệnh Covid-19; ủng hộ công tác phòng chống dịch 4,8 tấn gạo, hơn 20.000 khẩu trang, 1,5 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác. Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn vay Ngân hàng CSXH dư nợ 445 tỷ đồng, cho trên 5000 hộ hội viên vay. Tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 0,59%. Vận động hộ viên đóng góp để hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” được 44 nhà cho hội viên có khó khăn về nhà ở. Thành lập và duy trì hiệu quả 733 Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường, tham gia góp gần 20.000 ngày công xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị

          Năm 2021, toàn Hội chú trọng đổi mới nội dụng, phương thức hoạt động; phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo. Phấn đấu  kết nạp được 98% trở lên CCB vào Hội; 98% Hội viên đạt hội viên gương mẫu; 98,5% gia đình hội viên gia đình văn hoá; giảm 0,5% hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu nâng lên 68%; phát triển quỹ Hội bình quân 900.000đồng/hội viên.

Ảnh: đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các đơn vị

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội CCB các cấp trong việc tham gia các phong trào thi đua, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, năm 2021, HỘi CCB các cấp tiếp tục đồng hành của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương và nhân dân toàn tỉnh tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Đảm bảo an ninh xã hội, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Hội CCB        các cấp có kế hoạch cụ thể để tham gia vào công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng chống đuối nước; tham gia bảo vệ môi trường; an ninh nông thôn, an toàn giao thông,... 

Nhân dịp này, đồng chí Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 3 Cờ thi đua, 7 Bằng khen của Hội CCB Việt Nam tặng các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2020.

          Hội CCB tỉnh đã tặng Bằng khen của Hội cho 30 tập thể, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2020.

Tác giả: Lê Phương - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 20498


Liên kết website