Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa

Ngày đăng: 26/02/2021  - Lượt xem: 493

Chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống vật chất tinh thần, phát triển kinh tế gia đình là việc làm thường xuyên của Hội CCB các cấp.

Ngay từ đầu năm 2021, các hoạt động tình nghĩa, an sinh xã hội được triển khai thực hiện như thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, bệnh binh... tổng số trên 4600 xuất, trị giá 1 tỷ 898 triệu đồng (trong đó: Tỉnh Hội 449 xuất, 230 triệu đồng; Hội CCB cấp huyện 322 xuất, 128,5 triệu đồng; Hội CCB cấp cơ sở phối hợp với chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp CCB tặng 3.850 xuất, 1.540,2 triệu đồng (Mỗi xuất từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng), 100% hộ hội viên nghèo đều có quà tết tiêu biểu Hội: Yên Lạc, Vĩnh Tường và Phúc Yên. Các cấp Hội chủ động phối hợp với Hội người cao tuổi địa phương và gia đình tổ chức mừng thọ cho 1.924 hội viên được tuổi đón thọ trang trọng, không phô trương quà trị giá 241 triệu đồng; tổ chức tang lễ cho 65 hội viên từ trần, đúng nghi thức của Hội./.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Minh, UV BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Tỉnh, thăm hỏi tặng quà cho hội viên là thương binh nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tác giả: Lê Lan - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 493

Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa

Ngày đăng: 26/02/2021  - Lượt xem: 492

Chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống vật chất tinh thần, phát triển kinh tế gia đình là việc làm thường xuyên của Hội CCB các cấp.

Ngay từ đầu năm 2021, các hoạt động tình nghĩa, an sinh xã hội được triển khai thực hiện như thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, bệnh binh... tổng số trên 4600 xuất, trị giá 1 tỷ 898 triệu đồng (trong đó: Tỉnh Hội 449 xuất, 230 triệu đồng; Hội CCB cấp huyện 322 xuất, 128,5 triệu đồng; Hội CCB cấp cơ sở phối hợp với chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp CCB tặng 3.850 xuất, 1.540,2 triệu đồng (Mỗi xuất từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng), 100% hộ hội viên nghèo đều có quà tết tiêu biểu Hội: Yên Lạc, Vĩnh Tường và Phúc Yên. Các cấp Hội chủ động phối hợp với Hội người cao tuổi địa phương và gia đình tổ chức mừng thọ cho 1.924 hội viên được tuổi đón thọ trang trọng, không phô trương quà trị giá 241 triệu đồng; tổ chức tang lễ cho 65 hội viên từ trần, đúng nghi thức của Hội./.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Minh, UV BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Tỉnh, thăm hỏi tặng quà cho hội viên là thương binh nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tác giả: Lê Lan - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 492

Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa

Ngày đăng: 26/02/2021  - Lượt xem: 491

Chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống vật chất tinh thần, phát triển kinh tế gia đình là việc làm thường xuyên của Hội CCB các cấp.

Ngay từ đầu năm 2021, các hoạt động tình nghĩa, an sinh xã hội được triển khai thực hiện như thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, bệnh binh... tổng số trên 4600 xuất, trị giá 1 tỷ 898 triệu đồng (trong đó: Tỉnh Hội 449 xuất, 230 triệu đồng; Hội CCB cấp huyện 322 xuất, 128,5 triệu đồng; Hội CCB cấp cơ sở phối hợp với chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp CCB tặng 3.850 xuất, 1.540,2 triệu đồng (Mỗi xuất từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng), 100% hộ hội viên nghèo đều có quà tết tiêu biểu Hội: Yên Lạc, Vĩnh Tường và Phúc Yên. Các cấp Hội chủ động phối hợp với Hội người cao tuổi địa phương và gia đình tổ chức mừng thọ cho 1.924 hội viên được tuổi đón thọ trang trọng, không phô trương quà trị giá 241 triệu đồng; tổ chức tang lễ cho 65 hội viên từ trần, đúng nghi thức của Hội./.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Minh, UV BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Tỉnh, thăm hỏi tặng quà cho hội viên là thương binh nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tác giả: Lê Lan - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 491


Liên kết website