Kiểm tra, nắm tình hình nhiệm vụ công tác Hội CCB Thành Phố Vĩnh Yên.

Ngày đăng: 24/03/2021  - Lượt xem: 443

Ngày 23/3/2021 đoàn công tác của Hội CCB Tỉnh do đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đến kiểm tra, nắm tình hình công tác Hội đối với Hội CCB Thành Phố Vĩnh Yên và Hội cơ sở xã Định Trung.

Hội CCB Thành Phố đã chỉ đạo Hội cơ sở, cán bộ, hội viên tham gia quán triệt, học tập và thực hiện nhiệm vụ trong quá trình chuẩn bị, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 100% Chủ tịch Hội cơ sở tham gia vào tổ tuyên truyền vận động bầu cử; cấp xã, phường thực hiện xong hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để giới thiệu nguồn ứng cử, đề cử vào Hội đồng nhân dân các cấp trong đó cấp xã, phường có 100 hội viên CCB, cấp thành phố có 05 CCB. Các cấp Hội đã hoạt động có hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xây dựng được 322 tổ với 1105 hộ CCB tham gia mô hình tự quản về an ninh trật tự 1+2, 1+3; có 110 đoạn đường do CCB tự quản về an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, duy trì 10 câu lạc bộ CCB-CQN làm kinh tế với 154 thành viên; 110 câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường phủ kín 100% tổ dân phố, khu dân cư với 3065 hội viên tham gia, ra quân hàng tuần, tháng gắn với ngày chủ nhật xanh tổ chức vệ sinh đường phố, sắp xếp trật tự đô thị...

Ảnh: Đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với Hội CCB xã Định Trung, thực hiện tốt các mặt công tác, nổi bật là hoạt động mô hình an toàn giao thông, phòng chống đuối nước trẻ em, CLB CCB tự quản môi trường, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, hiện nay hộ CCB nghèo còn 02 hộ, cận nghèo 03 hộ và khá giàu đạt gần 74%, hàng năm được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Đồng chí Phan Dương Tiến, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả công tác của toàn Hội, đề nghị thời gian tới Hội Thành Phố và Hội cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tuyên truyền, vận động CCB, nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác qui hoạch cán bộ Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức tổng kết phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ hoạt động chất lượng, hiệu quả, đồng thời tiếp tục tích cực phòng chống tốt dịch bệnh Covid-19 và tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố./.

Tác giả: Lê Phương - Nguồn: Hội CCB Tỉnh - Số lần được xem: 443

Kiểm tra, nắm tình hình nhiệm vụ công tác Hội CCB Thành Phố Vĩnh Yên.

Ngày đăng: 24/03/2021  - Lượt xem: 442

Ngày 23/3/2021 đoàn công tác của Hội CCB Tỉnh do đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đến kiểm tra, nắm tình hình công tác Hội đối với Hội CCB Thành Phố Vĩnh Yên và Hội cơ sở xã Định Trung.

Hội CCB Thành Phố đã chỉ đạo Hội cơ sở, cán bộ, hội viên tham gia quán triệt, học tập và thực hiện nhiệm vụ trong quá trình chuẩn bị, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 100% Chủ tịch Hội cơ sở tham gia vào tổ tuyên truyền vận động bầu cử; cấp xã, phường thực hiện xong hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để giới thiệu nguồn ứng cử, đề cử vào Hội đồng nhân dân các cấp trong đó cấp xã, phường có 100 hội viên CCB, cấp thành phố có 05 CCB. Các cấp Hội đã hoạt động có hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xây dựng được 322 tổ với 1105 hộ CCB tham gia mô hình tự quản về an ninh trật tự 1+2, 1+3; có 110 đoạn đường do CCB tự quản về an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, duy trì 10 câu lạc bộ CCB-CQN làm kinh tế với 154 thành viên; 110 câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường phủ kín 100% tổ dân phố, khu dân cư với 3065 hội viên tham gia, ra quân hàng tuần, tháng gắn với ngày chủ nhật xanh tổ chức vệ sinh đường phố, sắp xếp trật tự đô thị...

Ảnh: Đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với Hội CCB xã Định Trung, thực hiện tốt các mặt công tác, nổi bật là hoạt động mô hình an toàn giao thông, phòng chống đuối nước trẻ em, CLB CCB tự quản môi trường, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, hiện nay hộ CCB nghèo còn 02 hộ, cận nghèo 03 hộ và khá giàu đạt gần 74%, hàng năm được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Đồng chí Phan Dương Tiến, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả công tác của toàn Hội, đề nghị thời gian tới Hội Thành Phố và Hội cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tuyên truyền, vận động CCB, nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác qui hoạch cán bộ Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức tổng kết phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ hoạt động chất lượng, hiệu quả, đồng thời tiếp tục tích cực phòng chống tốt dịch bệnh Covid-19 và tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố./.

Tác giả: Lê Phương - Nguồn: Hội CCB Tỉnh - Số lần được xem: 442

Kiểm tra, nắm tình hình nhiệm vụ công tác Hội CCB Thành Phố Vĩnh Yên.

Ngày đăng: 24/03/2021  - Lượt xem: 441

Ngày 23/3/2021 đoàn công tác của Hội CCB Tỉnh do đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đến kiểm tra, nắm tình hình công tác Hội đối với Hội CCB Thành Phố Vĩnh Yên và Hội cơ sở xã Định Trung.

Hội CCB Thành Phố đã chỉ đạo Hội cơ sở, cán bộ, hội viên tham gia quán triệt, học tập và thực hiện nhiệm vụ trong quá trình chuẩn bị, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 100% Chủ tịch Hội cơ sở tham gia vào tổ tuyên truyền vận động bầu cử; cấp xã, phường thực hiện xong hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để giới thiệu nguồn ứng cử, đề cử vào Hội đồng nhân dân các cấp trong đó cấp xã, phường có 100 hội viên CCB, cấp thành phố có 05 CCB. Các cấp Hội đã hoạt động có hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xây dựng được 322 tổ với 1105 hộ CCB tham gia mô hình tự quản về an ninh trật tự 1+2, 1+3; có 110 đoạn đường do CCB tự quản về an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, duy trì 10 câu lạc bộ CCB-CQN làm kinh tế với 154 thành viên; 110 câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường phủ kín 100% tổ dân phố, khu dân cư với 3065 hội viên tham gia, ra quân hàng tuần, tháng gắn với ngày chủ nhật xanh tổ chức vệ sinh đường phố, sắp xếp trật tự đô thị...

Ảnh: Đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với Hội CCB xã Định Trung, thực hiện tốt các mặt công tác, nổi bật là hoạt động mô hình an toàn giao thông, phòng chống đuối nước trẻ em, CLB CCB tự quản môi trường, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, hiện nay hộ CCB nghèo còn 02 hộ, cận nghèo 03 hộ và khá giàu đạt gần 74%, hàng năm được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Đồng chí Phan Dương Tiến, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả công tác của toàn Hội, đề nghị thời gian tới Hội Thành Phố và Hội cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tuyên truyền, vận động CCB, nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác qui hoạch cán bộ Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức tổng kết phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ hoạt động chất lượng, hiệu quả, đồng thời tiếp tục tích cực phòng chống tốt dịch bệnh Covid-19 và tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố./.

Tác giả: Lê Phương - Nguồn: Hội CCB Tỉnh - Số lần được xem: 441


Liên kết website