Hội CCB tỉnh giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Ngày đăng: 11/11/2020  - Lượt xem: 517

Hội CCB tỉnh giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Ngày 11/11/2020, Hội CCB tỉnh chủ trì, phối hợp MTTQ tỉnh, Sở tài chính, BHXH tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Sở LĐTB giám sát thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) đối với UBND huyện Tam Dương và UBND xã  Đạo Tú về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là CCB theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và một số nội dung thực hiện Nghị định 157/2016/NĐ-CP; một số chính sách đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn theo Thông tư 158/TT-BQP và giám sát thực hiện Quyết định 15/20202/QĐ-TTg về hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ảnh: Đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

Qua giám sát cho thấy, UBND huyện Tam Dương và UBND xã Đạo Tú đã thực hiện tốt đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách với người có công, kết quả không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công và CCB, được đoàn giám sát đánh giá cao; tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, cầu thị.

Đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu ghi nhận những kết quả của các đơn vị, đồng thời đề nghị UBND xã Đạo Tú, UBND huyện Tam Dương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, phối hợp các cơ quan chức năng, triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác chính sách; thường xuyên tiếp cận thông tin chính sách kịp thời, tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng theo quy định. Tăng cường thực hiện quản lý, tạo điều kiện đối với các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách trên địa bàn.

Tác giả: Lê Phương - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 517


Liên kết website