Hội CCB Tỉnh, kiểm tra, nắm tình hình công tác bầu cử đối với Hội CCB Huyện Bình Xuyên

Ngày đăng: 12/05/2021  - Lượt xem: 384

Thực hiện Công văn số 423-CV/TU ngày 08/5/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường cán bộ đi cơ sở kiểm tra, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 12/5/2021, Hội CCB Tỉnh do đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác bầu cử đối với Hội CCB huyện Bình Xuyên; kiểm tra danh sách ứng cử viên Quốc hội và HĐND các cấp, bảng niêm yết danh sách cử tri tại: Thị trấn Hương Canh, Xã Tam Hợp và một số tổ bầu cử trên địa bàn huyện.

Tại các điểm kiểm tra công tác bầu cử, danh sách cử tri đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được niêm yết; hình thức và nội dung theo đúng mẫu và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh; băng cờ, khẩu hiệu tại khu vực bỏ phiếu đã có, đảm bảo yêu cầu về tuyên truyền; thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 cho cuộc bầu cử. Toàn huyện có 123 đơn vị bầu cử, với 120 khu vực bỏ phiếu.

Ảnh: Đồng chí Trần Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh kiểm tra điểm niêm yết danh sách cử tri và khu vực bỏ phiếu bầu cử.

Hội CCB Bình Xuyên đã tổ chức quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử; hướng dẫn, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong việc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội CCB huyện có 130 hội viên được ứng cử bầu vào HĐND cấp xã, thị trấn và 04 hội viên được ứng cử bầu vào HĐND cấp huyện; 128 hội viên tham gia các tổ bầu cử. Chưa phát hiện có hội viên nào không đồng thuận với Ban bầu cử, làm cản trở hoặc có ý đồ phá hoại việc vận động và tổ chức bầu cử ở địa phương. Duy trì hoạt động 13 mô hình về an ninh trật tự, 135 tổ hòa giải, 52 mô hình về an toàn giao thông, quản lý 17 tuyến đường do CCB tự quản có 102 hội viên tham gia, đồng thời kích hoạt 86 tổ tuyên truyền bầu cử và bảo vệ môi trường có 2066 hội viên tham gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.

Đồng chí Trần Thăng Long, Trưởng đoàn đánh giá cao kết quả công tác tham gia tuyên truyền cuộc bầu cử Hội CCB huyện Bình Xuyên; hội viên tham gia trong ban bầu cử, các tổ bầu cử địa phương đã thường xuyên nắm tình hình phản ánh kịp thời các bước tiến hành bầu cử, gương mẫu tập trung cao độ, đề cao trách nhiệm chính trị và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đề nghị các cấp Hội nắm chắc tình hình tư tưởng hội viên, nhân dân, dư luận xã hội ở cơ sở; tham gia giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo của CCB liên quan đến bầu cử; sự quan tâm của cư tri đối với các ứng cử viên, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Tích cực tuyên truyền, vận động 100% hội viên và nhân dân đi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cán bộ, hội viên, các tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn./.

Tác giả: Lan Phương - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 384


Liên kết website