Hội CCB Tỉnh, kiểm tra, nắm tình hình công tác bầu cử

Ngày đăng: 11/05/2021  - Lượt xem: 244

Thực hiện Công văn số 423-CV/TU ngày 08/5/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường cán bộ đi cơ sở kiểm tra, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 11/5/2021, đoàn công tác của Hội CCB Tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Minh, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác bầu cử đối với Hội CCB huyện Vĩnh Tường; điểm niêm yết danh sách cử tri xã Ngũ Kiên và các tổ bầu cử tại địa phương.

Hội CCB Vĩnh Tường đã tổ chức quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử; hướng dẫn, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong việc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn huyện có 206 tổ bầu cử. Hội CCB huyện có 1032 hội viên là thành viên tham gia tổ bầu cử, đã phối hợp với phòng Tư pháp huyện tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho 300 hội viên; 139 hội viên là tổ trưởng Tổ bầu cử, 54 hội viên là tổ phó Tổ bầu cử; có 270/1230 hội viên được ứng cử bầu vào HĐND cấp xã, thị trấn và 04 hội viên được ứng cử bầu vào HĐND cấp huyện; chỉ đạo kích hoạt 180 tổ tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid- 19, 2931 mô hình tự quản về an ninh trật tự 1+2, 1+3 tại 28 xã, thị trấn; 131 Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường ra quân ngày chủ nhật hàng tuần, tháng tổ chức vệ sinh đường làng- ngõ phố, duy trì quản lý 28 tuyến đường với 21,1 km do CCB tự quản về an toàn giao thông có 709 hội viên tham gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở.

Tại điểm kiểm tra công tác bầu cử, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được niêm yết; hình thức và nội dung theo đúng mẫu và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh; băng cờ, khẩu hiệu trên các tuyến đường, tại khu vực bỏ phiếu đảm bảo đậm nét và công tác phòng chống dịch Covid-19 cho cuộc bầu cử đảm bảo yêu cầu. Chưa phát hiện có hội viên nào không đồng thuận với Ban bầu cử, làm cản trở hoặc có ý đồ phá hoại việc vận động và tổ chức bầu cử ở địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Minh, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả công tác tham gia cuộc bầu cử của toàn Hội; cán bộ, hội viên tham gia trong các Ban chỉ đạo, ban bầu cử, các tổ bầu cử đã thường xuyên nắm tình hình phản ánh kịp thời các bước tiến hành bầu cử, gương mẫu tập trung cao độ, đề cao trách nhiệm chính trị và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đề nghị: Hội Vĩnh Tường tích cực tuyên truyền, vận động 100% hội viên và nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; nắm chắc tình hình tư tưởng hội viên, nhân dân, dư luận xã hội ở cơ sở nhất là những biểu hiện, lời nói việc làm không đồng thuận với ban bầu cử ở địa phương; sự quan tâm của cư tri đối với các ứng cử viên, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; chỉ đạo hội viên, các tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt có biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn./.

Tác giả: Lê Thị Lan - Nguồn: Hội CCB Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 244


Liên kết website